Home

Hans Tibben

Coaching Counselling Re-integratie

Site is Under construction

Inspiratie en Inzicht

 

Onwikkeling

 

Natuurlijk Resultaat

Hans Tibben (1954) is loopbaanadviseur, trainer, coach.

Hans heeft een jarenlange ervaring op het gebied van (loopbaan)coaching en hij is zowel persoonlijk als vanuit zijn professie altijd geïnteresseerd en geïnspireerd geweest in "to educate the human potential".

In zijn loopbaan kon hij dit in verschillende functies voorgeven, zoals in die van pedagoog, kennismanager, leraar, coördinator, directeur, loopbaanadviseur, opleidingsfunctionaris en trainer.

In afstemmings- en begeleidingsprocessen gaat hij naar "the heart of the matter" van waaruit de vraag, het dilemma of het ongemak ontstaat. Hij ondersteunt mens en organisatie bij het belichten van de verschillende mogelijkheden en perspectieven. Hans ziet de vraag van de klant als zijn eigen vraag en laat in deze weerspiegeling de cliënt of opdrachtgever zijn eigen antwoord vinden.

Dit proces gaat via inzicht, naar doorzicht en leidt tot uitzicht in bijvoorbeeld die voor de cliënt tot een

vitaliseren loopbaanperspectief te komen. Geweldig is het als de cliënt werk maakt van zijn talenten en passie.

 

Afspraak voor een oriënterend gesprek: 06-20412861 of info@hanstibben.nl

De gespreksruimte is gelegen in het centrum van Gouda aan de Kerksteeg 1-3

 

Koersonderzoek - Coaching - Counselling - Dialoog - Biografie

 

Copyright © All Rights Reserved